Powiatowy Inspektorat Weterynarii Łańcut

  Struktura organizacyjna 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łańcucie


1. Powiatowy Lekarz Weterynarii - lek. wet. Leszek Bar

2. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii - lek. wet. Mariusz Cyran

3. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności:

lek. wet. Mariusz Cyran- kierownik zespołu

lek. wet. Waldemar Daniel Torba

tech. wet. Ignacy Sołtysik

mgr Przemysław Piechowski

4. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Alina Fircowicz-Kwolek- kierownik zespołu

lek.wet. Katarzyna Anna Olszowy 

mgr Elżbieta Cwynar

5. Zespół ds. finansowo-księgowych:

mgr Justyna Żurawicka- główny księgowy

6. Zespół ds. administracyjnych:

mgr Urszula Inglot-Bar

mgr Joanna Ruszel

7. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej:

mgr Grzegorz Bytnar